Được thành lập vào năm 1969, Narrowtex đang kỷ niệm 50 năm sản xuất xuất sắc. Narrowtex là nhà sản xuất và xuất khẩu dây đai polyester dệt, dây vải polyester dệt thoi, dây đai composite, dây đai ngoại quan, dây đai an toàn, dây vải công nghiệp và băng rèm.

Từ kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật, cùng với tiêu chuẩn chất lượng cao cấp, Narrowtex đã phát triển thành một cơ sở được công nhận trên thị trường trong nước và quốc tế với 55% sản lượng sản phẩm được phân phối đến Châu Âu, Mỹ và Úc.

50 Năm 1969-2019

Sự công nhận

Theo cam kết của chúng tôi trong việc liên tục cải thiện hiệu suất và duy trì vị trí dẫn đầu trong thị trường dệt may hẹp, Narrowtex có các chứng nhận sau:

Phòng thí nghiệm hiện đại của cơ sở sản xuất Narrowtex được sử dụng để kiểm tra liên tục ở các giai đoạn sản xuất khác nhau, đảm bảo chúng tôi cung cấp các sản phẩm cao cấp nhất quán.

Narrowtex cũng sử dụng Phòng thí nghiệm được công nhận để hiệu chuẩn, tức là máy kéo và có chứng chỉ hiệu chuẩn do Phòng thí nghiệm được công nhận cấp. Nếu khách hàng yêu cầu, Narrowtex có thể cung cấp các dịch vụ sau:

  • Báo cáo kiểm tra độ bền kéo
  • COA - Chứng chỉ Phân tích
  • COC - Giấy chứng nhận phù hợp

Các chứng chỉ này liệt kê các thông số kỹ thuật của khách hàng và kết quả thử nghiệm thực tế.

Trụ sở chính và cơ sở sản xuất của Narrowtex ở Nam Phi trong thị trấn trung du thanh bình Estcourt, nơi cư dân đáp ứng các yêu cầu về nhân sự của nhà máy, cung cấp nhiều việc làm cần thiết trong khu vực. Chương trình này là một phần của chương trình trách nhiệm xã hội Narrowtex, chương trình này cũng hỗ trợ các trường học địa phương về các nhu cầu tài chính hoặc vốn cụ thể khác.

Narrowtex là một phần của Nhóm NTX mà tạo thành một phần của SA BIAS Industries Pty Ltd.

English English French French German German Portuguese Portuguese Spanish Spanish